NETPROMO- WEB ПРОМОЦИЈА

ВЕБ СТРАНИ

NETPROMO нуди како концепт два пакета ПАКЕТ 1 и ПАКЕТ 2. Можна е нивна комбинација во зависност од потребите на клиентот.

Пакет 1 соджи основни модули и е наменет за едноставни решенија.
Пакет 2 содржи поголема модуларни содржини и е наменет за изработка на  поразвиени веб страници. Во разговор со потенцијалните клиенти го бараме најрационалното решение.

Протоколот на изработката е подреден кон клиентот.

ВЕБ ПРОДАВНИЦИ

NETPROMO нуди изработка на веб продавници кои пред се, 100% се сигурни и безбедни за сопственикот кој продава и клиентот кој плаќа. ВЕБ продавницата  користи максимална заштита од злоуотреба на лични податоци. Наведените сегменти како што се сигурност и безбедност  се најфундаменталните на една електронска продавница и нашиот фокус кон тоа е максимален.

Техничката изведба е во софтвер ослободен од лиценци во кој како целини се застапени најновите и нанапредните решенија. Истиот содржи и администратоески дел кој се предава во целот на користење на клиентот. Дизајнот е прилагодлив за сите уреди за читање – компјутер, таблет, мобилен телефон.

Процесот за дозвола на електорнската продавница за можност на картичното плаќање, односно работење поминува низ низа тестови поставени од законската регулатива, кои системот успешно ги поминува.

Протоколот на изработката е подреден кон клиентот.

ВЕБ АПЛИКАЦИИ

ВЕБ апликациите се производи од поновото семејство на ВЕБот. Трендот, а пред се потребата се повеќе налагаат решенија како што се ВЕБ аплиакциите. Нивната 24 часовна достапност од било кој локација на светот, беспрекорна сигурност и елиминирање на инвестирање во хардверско – северски структури се голема предност пад класичните апликации. Тимот на БИТ центар се прилагоди кон потребите на денешницата и успешно креира вебапликации кои воглавно содржат:

Едноставен и чист дизајн, CMS, заснована врз PHP со MySQL база на податоци, лесно управување сo базата на податоци, спроведување на CDN оптимизација, лесно управување сo базата на податоци, имплементација и создавање разни форми врз основа на барањата, организирање на податоци во табели, одредување на основните клучеви и анализирање на врските, анализа на потребите и идентификување на целта на вашата база на податоци, одредување на основните клучеви и анализирање на врските, имплементација на SEO оптимизација, пребарување со помош на по клучни зборови, наслов, таг, административен панел за понатамошно ажурирање и едитирање, дефинирање и хиерархија на административни корисници, високо ниво на безбедност со повеќе нивоа (Администратор, Едитор, Клиент), контакт формулар и социјални мрежи и др.