Nar homosexualitet borjade ses som ett akomma tyckte flera att det varenda fel att homosexuella