E-MAIL МАРКЕТИНГ

E-mail маркетингот е најдобар начин да за краток период ја зголемите продажбата на вашиот производ или услуга!
Со него добивате:
• Директна и брза комуникација
• Ниска цена
• Мерливи резултати
• Брзо враќање на инвестираните средства во маркетинг

Промотивните пораки се едни од најекономичните начини за секој бизнис да се поврзе со корисниците. Истражувањата покажуваат дека постои пет пати поголема веројатност да се види пораки преку е-пошта, отколку на социјалните медиуми како што се Фејсбук или Твитер.
Што е е-мејл маркетинг?
E-mail маркетингот е форма на директен маркетинг, односно испраќање на промотивни e-mail пораки до таргетираните групи на пазарот. Колку што е употребата на е-пошта пошироко распространета и достапна за секого, дотолку крајниот ефект е со поголема ефикасност. Идеално решение е за промотивни активности.
Што се подразбира под е-мејл маркетинг ?
• испраќање на електронска пошта (e-mai)l со рекламни, промотивни реклами за стекнување на нови клиенти и купувачи
• испраќање рекламни пораки до веќе постоечки клиенти
Предностите на е-мејл маркетингот
Една од главните предности на е-мејл маркетингот е тоа што следите што се случува со испратената порака. На тој начин може да се добијат податоци за тоа колку корисници ќе ја отворат пораката, колку кликови има на линковите содржани во пораката, колку пораки стигнале до крајните корисници, и колку корисници се одјавиле од вашата мејлинг листата.
Screenshot_1
За повеќе информации околу цените и условите контактирајте не, со задоволство ќе Ви помогнеме.