NETPROMO- WEB ПРОМОЦИЈА

ВЕБ СТРАНИ NETPROMO нуди како концепт два пакета ПАКЕТ 1 и ПАКЕТ 2. Можна е нивна комбинација во зависност од потребите на клиентот. Пакет 1 соджи основни модули и е наменет за едноставни решенија.Пакет 2 содржи поголема модуларни содржини и е наменет за изработка на  поразвиени веб страници. Во разговор со потенцијалните клиенти го бараме […]