Рекламна понуда за сечиј буџет!

Рекламен простор пред очите на секој посетител

  • Печатењето и продукцијата не се вклучени во цената
  • Монтажа и демонтажа е вклучено во цената
  • Во зависност од Вашето барање, периодот на закуп за рекламирање како и од количината
    одобруваме од 10-20% попус