ПОЗИЦИОНИРАЊЕ

NET PROMO е агенција за интегрирани дигитални маркетинг комуникации. Примарно нуди дигитална огласувачката платформа преку која ги позиционира компаниите во првите топ резултати при пребарување на Google, и на ефикасен начин ги претставува до купувачите, или потенцијални клиенти кои ги бараат тие производи и услуги на Интернет. Услугите и производите на агенцијата се наменети за градење на комуникациска стратегија за клиентите НА ИНТЕРНЕТ за:

ЕКСКЛУЗИВНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ меѓу првите места на резултатите од пребарувањето на Google

Интернетот како глобален комуникациски медиум се наметна како неизбежна комуникациска и информациска алатка и предуслов за успех во секој бизнис. Сè почесто online се одвива комуникација меѓу корисниците и давателите на определни услуги или меѓу испраќачите и примателите на определена информација што е поврзана со определенa дејност. Порталот за интернет промоција NETPROMO како маркетинг медиум во таквата комуникација се заснова врз примената на софистицирани системи со пребарувачки зборови, што потоа се користат за прикажување oпределена страница. На тој начин во значителна мера се влијае врз бројот на посетителите на определена веб-страница, а тоа е од особено значење за реализирање на деловните и промоциските цели на секоја компанија.

Picture1

На ексклузивниот пребарувач GOOGLE пребаруваат 95% од Вашите купувачи.

Корисниците на услугите на NET PROMO при секое пребарување на google избиваат на првите места на резултати од пребарувањето.