БИ-СИ

Трговското друштво БИСИ е основано на 01.09.1989 година како Друштво со ограничена одговорност на едно лице (ДООЕЛ). Приоритетна дејност со која се занимава друштвото е изградба на станбени и нестанбени згради со главна приходна шифра 41.20.
Целосен сопственик,основач и управител на друштвото е лицето Ивица Георгиевски, кој позади себе има 20годишно работно искуство во различни индустриски гранки реализирајќи низа на успешни проекти.

Визијата на БИСИ е да создадеме препознатлив бренд во градежништвото, кој на пазарот ќе се истакнува по својата уникатна архитектура и понуда на ПРЕМИУМ станбени и деловни објекти.

Мисијата на БИСИ е да им понудиме на клиентите високо квалитетен производ, кој вклучува изградба на станови и деловен простор по највисоки стандарди, со најсофистицирани материјали, на ексклузивни и атрактивни локации

Тел: +389 (0) 78 332 898
www.bisi.mk
ivicamk@gmail.com
ул. Лондонска бб, Скопје