БАНКА

ТТК Банка ТТК БАНКА АД Скопје дејствува како акционерско друштво во својство на правно лице, од 1 јули 2006 година, во согласност со одредбите на Законот за банки, според одлука на Гувернерот на Народна Банка на Република Македонија, како резултат на спојување на Тетекс – Кредитна банка АД Скопје и “Тетовска банка” АД Тетово во […]

Read more

БАНКА

НЛБ Тутунска Банка НЛБ Банка АД Скопје е водечка банкарска институција во Република Македонија со постојан тренд на пораст и позитивни резултати од основањето до денес. Банката спаѓа во групата на големи банки и според вкупната нето актива е трета по големина банкарска институција во Република Македонија. Успехот на НЛБ Тутунска банка се должи на […]

Read more

БАНКА

Уни Банка Добредојдовте во УНИБанка АД Скопје! Со голема чест и задоволство на овие страници Ви го презентираме нашето успешно повеќегодишно постоење. Започнувајќи од 1993 година, УНИБанка се промовираше како лидер во средната група на Банки во Република Македонија, благодарение пред се на довербата која ни беше укажана од страна на нашите клиенти, како и […]

Read more