ФАБРИКА КАРПОШ – ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ

Фабрика Карпош: Изградба на станбени објектиТел. број1: +389 2 2032 082 Тел. број2: +389 71 371 795 Факс: +389 2 2031 523 e-mail: info@fabrikakarpos.com.mk web-site: Фабрика Карпош fb-page: Фабрика Карпош Град: Скопје Адреса: ул. Ацо Шопов 76, 1000 На простор од 150.000 м2 во општина Ѓорче Петров, веднаш наспроти Порта Влае и новиот кружен тек […]

Read more

ФАБРИКА КАРПОШ – ИЗГРАДБА НА СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ

Фабрика Карпош – Изградба на Станбени ОбјекиТел. број1: +389 2 2032 082 Тел. број2: +389 71 371 795 Факс: +389 2 2031 523 e-mail: info@fabrikakarpos.com.mk web-site: Фабрика Карпош fb-page: Фабрика Карпош Град: Скопје Адреса: ул. Ацо Шопов 76, 1000 На простор од 150.000 м2 во општина Ѓорче Петров, веднаш наспроти Порта Влае и новиот кружен […]

Read more

ФАБРИКА КАРПОШ – НОВА ЕКО НАСЕЛБА

Фабрика – Карпош Нова Еко НаселбаТел. број1: +389 2 2032 082 Тел. број2: +389 71 371 795 Факс: +389 2 2031 523 e-mail: info@fabrikakarpos.com.mk web-site: Фабрика Карпош fb-page: Фабрика Карпош Град: Скопје Адреса: ул. Ацо Шопов 76, 1000 На простор од 150.000 м2 во општина Ѓорче Петров, веднаш наспроти Порта Влае и новиот кружен тек […]

Read more

ФАБРИКА КАРПОШ – НИСКОГРАДБА

Фабрика Карпош – НискоградбаТел. број1: +389 2 2032 082 Тел. број2: +389 71 371 795 Факс: +389 2 2031 523 e-mail: info@fabrikakarpos.com.mk web-site: Фабрика Карпош fb-page: Фабрика Карпош Град: Скопје Адреса: ул. Ацо Шопов 76, 1000 На простор од 150.000 м2 во општина Ѓорче Петров, веднаш наспроти Порта Влае и новиот кружен тек започна да […]

Read more