ПЕЧАТНИЦА

ХД Принт

ХД ПРИНТ е основана во 2008 година и е специјализирана за графички и печатарски активности. Нудиме широк спектар на услуги вклучувајќи и подготовка на креативни идејни решенија. Нашата oрганизациска структура ни овозможува изведување на целиот процес, почнувајќи од создавање идеја па сe до нејзино реализирање во конечен производ.

ВРШИМЕ ПЕЧАТЕЊЕ НА:
ДИЗАЈН НА КАТАЛОЗИ,
ФЛАЕРИ ВО БОЈА,
ИЗРАБОТКА И ПЕЧАТЕЊЕ НА КАТАЛОЗИ,
ПЕЧАТЕЊЕ ВИЗИТ КАРТИ,
ПЕЧАТЕЊЕ ПЕНКАЛА,
ПЕЧАТЕЊЕ ПОСТЕРИ,
ПЕЧАТЕЊЕ БРОШУРИ,
ОФСЕТ ПЕЧАТЕЊЕ,
ИЗРАБОТКА НА ВИЗИТ КАРТИ,
ПЕЧАТЕЊЕ ВО БОЈА,
ДИГИТАЛЕН ТАБАЧЕН ПЕЧАТ,
СИТО ПЕЧАТ,
ПОДГОТОВКА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ,
ПЕЧАТЕЊЕ КАТАЛОЗИ,
ДИГИТАЛНО ПЕЧАТЕЊЕ,
ГРАФИЧКИ УСЛУГИ,
ПЕЧАТАРСКИ УСЛУГИ....

Контакт

Град: Скопје
Адреса: Ул. Горно Лисиче бб


Тел. број: +389 2 2700 009


e-mail: info@hdprint.mk
web-site: ХД Принт

Tagged on: