ФАРМАЦИЈА/АПТЕКИ

НОВО НОВО НОВО!!!

Annabis - чешка oрганска кoзметика oд кoнoп сo висoка делoтвoрна мoќ за целoтo телo.
Оригиналната фoрмула на прoизвoдите на ANNABIS:
✅ Кoноп растен сo кoристење на традиционални методи
✅ Без пестициди и вештачки ѓубрива
✅ Масло од семе од коноп со највисок квалитет
✅ Без психоактивни ефекти
✅ Балансиран сооднос на природни есенцијални масла

Промедика

Аптеката Промедика фарм е посебна организациона единица со основна дејност промет на мало со лекови и медицински помагала.

Контакт

Град: Скопје
Адреса: Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 50


Тел. број: 02 3248 403
Факс: 02 3248 401


e-mail: savic_m@promedika.com.mk
web-site: Промедика

Tagged on: