ПЕЧАТНИЦА

Arcuss Design ја постигна својата репутација на најквалитетна печатница во Македонија благодарение на:
- Својата политика на инвестирање во нови машини од реномирани производители.
- Перманентен тренинг на вработените со помош на Heidelberg тренинг центарот.
- Посветеност кон работата на сите учесници во процесот на производство.
- Ентузијазмот и самодисциплината на менаџментот.
ВРШИМЕ ПЕЧАТЕЊЕ НА:
ПЕЧАТЕЊЕ ВИЗИТ КАРТИ,
ПЕЧАТЕЊЕ ПЕНКАЛА,
ПЕЧАТЕЊЕ ПОСТЕРИ,
ПЕЧАТЕЊЕ БРОШУРИ,
ПЕЧАТЕЊЕ ВО БОЈА,
ДИГИТАЛЕН ТАБАЧЕН ПЕЧАТ,
СИТО ПЕЧАТ,
ПОДГОТОВКА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ,
ПЕЧАТЕЊЕ КАТАЛОЗИ,
ДИГИТАЛНО ПЕЧАТЕЊЕ,
ГРАФИЧКИ УСЛУГИ,ДИЗАЈН НА КАТАЛОЗИ,
ФЛАЕРИ ВО БОЈА,
ИЗРАБОТКА И ПЕЧАТЕЊЕ НА КАТАЛОЗИ,
ОФСЕТ ПЕЧАТЕЊЕ,
ИЗРАБОТКА НА ВИЗИТ КАРТИ,
ПЕЧАТАРСКИ УСЛУГИ....

Контакт

Град: Скопје
Адреса: Ул. Веле Марков бр.4


Тел. број1: (02) 3121 035
Тел. број2: (02) 3216 540


e-mail: info@arcuss.com
web-site: Аркус

Tagged on: